Documenten
Onderstaand vindt u een aantal links naar documenten die wij in de voorschool gebruiken. Hoofdstuk 11 is het deel van de schoolgids dat specifiek informatie bevat over de voorschool.

Klachtenregeling
Pedagogisch beleid
Hoofdstuk 11
Risico-analyses gezondheid en veiligheid
Twitter