Nieuwsbrief
Maandelijks verschijnt op school een nieuwsbrief. Elke eerste maandag van de nieuwe maand wordt deze naar de ouders en andere belangstellenden gemaild.
De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf deze pagina. Klik hiervoor op één van onderstaande links
 
augustus
september

 
Twitter